Luciano Floridi

לוצ'יאנו פלורידי הינו פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת אוקספורד. מההוגים המובילים בפילוסופיה של המידע.

 רעיונותיו על קצה המזלג בסרטון המצורף:

ולעומק בספרו: The Fourth Revolution: How the infosphere is reshaping human reality

דילמת קרון הרכבת – דרך לבחון בעיות אתיות

מאמר מעניין ב – Prospect Magazine דן ב – Trolleyology, שיטת דיון פילוסופית באתיקה של עלות תועלת/תועלת כאשר חיי אדם מוטלים על המאזניים. השיטה מתבססת על ניסויים מחשבתיים המתארים תרחישים הסובבים סביב קרון רכבת הנוסע ללא שליטה באופן המסכן חיי אדם. בניסויים נדרש הנבדק לפעולה על מנת להציל חיי אדם, פעולה אשר גם היא תעלה בחיי אדם. להלן שתי הדוגמאות הבסיסיות:

  • קרון רכבת שיצא משליטה שועט לעבר קבוצה של 5 אנשים הנמצאים על המסילה. בלחיצת כפתור באפשרותך להסיט את הפסים למסילה אחרת עליה נמצא אדם אחד. באופן זה ינצלו חיי חמשת האנשים בעלות חייו של האדם האחר. האם תעשה זאת?
  • קרון רכבת שיצא משליטה שועט לעבר קבוצה של 5 אנשים הנמצאים על המסילה. אתה עומד על גשר מעל הפסים ולידך עומד אדם שמן. ביכולתך לדחוף את האדם השמן כך שהוא יעצור בגופו את הקרון וימות, אך חיי חמשת האנשים האחרים ינצלו. האם תעשה זאת?

מסתבר ש 90% מהנשאלים ענו בחיוב לדילמה הראשונה בעוד ש 90% מהנשאלים ענו בשלילה לדילמה השניה.

אנלוגיה לדילמות אלו ניתן למצוא בהתמודדות של קובעי מדיניות סל הבריאות או מקבלי החלטות על מבצעים צבאיים. לגבי האחרונים, טוענים אנשי צבא כי התרחישים מתארים את ההבחנה בין פגיעה במטרה צבאית מתוך ידיעה שאזרחים עלולים להיפגע, לבין פגיעה מכוונת באזרחים על מנת להשיג את המטרה, שהינה פעולה טרוריסטית.

תחום ה – Trolleyology התפתח לכוונים שונים הן מבחינת מורכבות התרחישים והן לכוון בחינת הפן הפסיכולוגי והמחקר בפעילות המוחית המתרחשת בזמן ההתמודדות של הנבדק עם הדילמה. ראוי לציין שרבים מבקרים את הדיון הפשטני בבעיות אתיות מורכבות.

את המתעניינים אני מפנה לתיאור יותר רחב של הנושא במאמר המוזכר לעיל